Vrouwenraad mei 2020 over de Gender(on)gelijkheid in tijden van corona.

Het is duidelijk dat de corona-crisis veel breder is dan een gezondheidscrisis.
Medisch gezien worden vooral mannen getroffen, maar uiteindelijk zullen
vrouwen en meisjes de hoogste prijs betalen.

Vrouwenraad mei 2020 Gendergelijkheid

 

 

 

De coronacrisis maakt het belang van duurzame en sociale economische ontwikkeling heel duidelijk. Gendergelijkheid is daar een essentieel onderdeel van. De Europese Unie heeft dat ook zo begrepen.  Deze nieuwsbrief schetst het werkprogramma en de beleidsprioriteiten van de Europese Commissie in de komende jaren en focust op enkele sociaaleconomische ontwikkelingen en besluiten in verband met gendergelijkheid zoals de loonkloof en de ontwikkeling van een EU gendergelijke economie.

 

Nieuws uit Europa nr.3 2020

 

 

 

 

 

Via deze link lees je alles over het Jaarplan 2019 van de Nederlandstalige Vrouwenraad.

Ned Vrouwenraadjaarplan 2019

________________________________________________________________________________________________

Beste Vrouwenraad

In samenwerking met de KU Leuven doen wij een nieuwe studie waar we focussen op de manieren waarop bedrijven en organisaties hun werknemers kunnen ondersteunen in het combineren van werk en privé.

De resultaten van dit onderzoek zullen gepubliceerd worden in een benchmark rapport dat kijkt naar verschillen tussen sectoren, regio’s en werkgevers in België in welke diensten zij aanbieden en hoe werknemers hun werk in combinatie met hun privéleven ervaren.

Dit rapport biedt een mooie kans om te leren van andere organisaties en om de algemene werkervaring van Belgische werknemers te verbeteren.

Via deze link kan u de vragenlijst vinden en verder verspreiden: https://leidenuniv.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_aWu6zp8topGYIst

Aangezien Vrouwenraad ook sterk bezig is met dit thema, wilden we jullie vragen of het mogelijk is deze vragenlijst te verspreiden onder jullie ledennetwerk en om op Facebook een post te maken omdat jullie daar een ruim publiek bereiken.

 

Hartelijke groet en dank alvast voor uw antwoord!

 

Agnes Uhereczky

http://worklifehub.com

 

________________________________________________________________________________________________

 

http://www.vrouwenraad.be/

https://www.facebook.com/ilikevrouwenraad/

 

Meer dan 100 jaar na zijn ontstaan blijft de Vrouwenraad broodnodig. De strijd voor gelijke rechten is nog lang niet gestreden, in vele landen staan de vrouwenrechten zelfs weer meer onder druk. Vrouwen worden in bepaalde regio’s en in sommige culturen nog altijd beschouwd als minderwaardige wezens. Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen in de loop van haar leven te maken met geweld, van cyberpesten en stalken tot verkrachting en moord.

Ook in België hebben we nog altijd af te rekenen met al dan niet structurele ongelijkheden, dat blijkt ook uit veel dossiers van de Vrouwenraad:

  • vrouwen verdienen jaarlijks gemiddeld 22% minder dan mannen
  • 28% gepensioneerde vrouwen krijgen minder dan 750 euro pensioen per maand
  • 34% van de alleenstaande moeders loopt een hoog armoederisico
  • 46% van de deeltijdse werknemers zijn vrouwen tegen 10% mannen
  • elke dag doen 8 vrouwen aangifte van een verkrachting – en 9 op de 10 slachtoffers zwijgen
  • in 2014 kreeg de politie bijna 40 000 aangiftes van partnergeweld
  • de regering Michel telt slechts 4 vrouwen op de 18 leden (= 22,2%) en heeft geen enkele vrouw in het kernkabinet
  • in de bestuursraden van de beursbedrijven zetelen 19% vrouwen…

Daarom wil de Vrouwenraad vandaag en ook morgen werken aan een samenleving waarin vrouwen en mannen gelijke rechten hebben, waar vrouwen én mannen werk, zorgtaken en privéleven harmonisch kunnen combineren en met een nultolerantie voor geweld. En hoewel we al veel bereikt hebben, is er toch nog heel wat werk aan de winkel om onze dochters en zonen gelijke toekomstkansen te geven.

Vrouwenraad Nieuwsbrief 3 2018

Vrouwenraad Nieuwsbrief Oktober

Vrouwenraad Nieuwsbrief November

2019, Het jaar van het feminisme

Het Rekenhof is laureaat van de AUWCH AWARD 2018

Vrouwenraad Nieuwsbrief 2019 nr 1

Samen strijdbaar: Wereldvrouwenmars en Vrouwenbetoging op 8 maart 2019