AWARDS & SCHOLARSHIPS

Gendergelijkheid in het onderwijs en op de werkvloer is één van de belangrijkste kernthema's van Zonta. 

Met onze awards en scholarships geven we financiële ruggensteun aan meisjes die zich, naast hun studies, inzetten in de maatschappij, alsook aan meisjes die zich onderscheiden in studies waar meisjes nog steeds ondervertegenwoordigd zijn. 

Er zijn vier categorieën waarbinnen kandidates een aanvraag kunnen indienen. De Zonta awards en scholarships worden op club-, area- en districtsniveau en internationaal toegekend. 

Young Women in Public Affairs Award (YWPA)

Deze award bekroont meisjes tussen 16 en 19 jaar die sociaal engagement tonen en zich als vrijwilliger inzetten voor maatschappelijke doelen.

Jane M. Klausman / Women in Business Scholarship

Deze beurs geeft jonge, ondernemende vrouwen die een hogere economische opleiding volgen en die een leiderschapsrol in het bedrijfsleven ambiëren een duw in de rug.

Amelia Earhart Fellowship / Lucht- en ruimtevaart

Vrouwelijke studenten die een PhD/doctoraat in lucht- en ruimtevaart of andere verwante wetenschappen nastreven en die hierin uitmunten, kunnen aanspraak maken op dit fonds.

Women in STEM Scholarship

Met deze beurs willen we vrouwen die studeren in de STEM-richtingen (science, technology, engineering en mathematics) en in deze wereld een carrière willen uitbouwen, aanmoedigen.

close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x