PROJECTEN

Acties en Events

Elke Zontaclub organiseert fundraisingacties en -events. De hiermee verworven middelen komen ten goede aan zowel lokale als internationale projecten. Daarnaast zijn er ook thema- en inspiratie-avonden die open gesteld worden voor het bredere publiek. 

Lokale projecten

Elke Zontaclub bepaalt welke lokale projecten ten voordele van het welzijn van vrouwen en kinderen zij steunen, dit volgens de noden van de community waarin zij actief zijn. Meer info hierover is per club te vinden op hun respectievelijke websites of social media-kanalen.

Internationale projecten

Internationaal werkt Zonta samen met de Verenigde Naties, Unicef en andere erkende niet-gouvernementele organisaties. Onze Zonta Foundation for Women ondersteunt de volgende 4 grote internationale projecten. Hiermee bereiken we duizenden vrouwen, meisjes en kinderen in het algemeen.  

Gezondheid en bescherming van tienermeisjes in Peru

TOEGEZEGD BUDGET: US$750,000 AAN UNICEF

Doel: De capaciteit van de nationale gezondheidszorg verbeteren om tijdig in te spelen op de gezondheidsbehoeften van tieners, in het bijzonder van meisjes, en alle vormen van geweld in scholen en andere diensten te voorkomen. Dit project zal 50 364 jongeren, waaronder 24 829 meisjes, bereiken in vier regio's van Peru.

Ondersteuning van slachtoffers van gendergerelateerd geweld in Papoea-Nieuw-Guinea en Oost-Timor

TOEGEZEGD BUDGET: US$750,000 aan UNFPA

Doel: Alle vrouwen en meisjes in Papoea Nieuw-Guinea en Timor -Leste leven zonder geweld. Gendergerelateerd
geweld heeft schadelijke en langdurige gevolgen voor het welzijn, de gezondheid en de veiligheid van vrouwen en
meisjes. Dit gaat over 578 000 begunstigden in Papoea Nieuw Guinea en 74 000 in Timor Leste.

Onderwijs en leren omgaan met klimaatverandering voor kwetsbare meisjes in Madagaskar

TOEGEZEGD BUDGET: US$500,000 aan UNICEF

Doel: de jeugd en vooral de meisjes ondersteunen door milieueducatie te geven via kindvriendelijke scholen. Slechts 41% van de bevolking heeft toegang tot basis water voorzieningen, 17% tot sanitair en 23% tot hygiënische voorzieningen. 81% van de scholen heeft geen veilig water en 31% geen toiletten. +/- 119.000 leerlingen, waaronder 66.000 meisjes, zullen hiervan genieten. Ook 1.500 leerkrachten op 700 basisscholen worden hierdoor bereikt.

Bestrijden van kindhuwelijken in Afrika en Azië

TOEGEKEND BUDGET: US$1,200,000 aan UNFPA en UNICEF

Wereldwijd zijn 21% van de meisjes uitgehuwelijkt terwijl ze nog kind zijn, waardoor ze van hun kindertijd worden beroofd, niet naar school gaan, vaak slachtoffer zijn van misbruik, op jonge leeftijd zwanger worden en bevallen met gezondheidsricio's als gevolg. Doel: De activiteiten van dit programma uitbreiden en uiteindelijk een einde te maken aan kindhuwelijken. Dit project richt zich op jonge meisjes in 12 landen.

close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x