OVER ONS

Zonta International komt sinds 1919 op voor de rechten van vrouwen en meisjes. Dat doen we vanuit onze warme en diverse Zonta-community met meer dan 27.000 leden - Zontians - verspreid over meer dan 1.100 Zontaclubs in 63 landen. Samen maken we het verschil.

Zonta International

Een betere wereld voor vrouwen en meisjes, dat is al meer dan 100 jaar het streefdoel van Zonta International.

Zonta werkt aan een wereld waar vrouwenrechten worden erkend als mensenrechten, waar elke vrouw haar volledig potentieel kan bereiken, waar vrouwen toegang hebben tot alle middelen en vertegenwoordigd zijn in besluitvormingsposities op voet van gelijkheid met mannen. 

Zonta strijdt voor gelijke rechten en voor toegang tot onderwijs voor alle kinderen. We verzetten ons uitdrukkelijk tegen geweld op vrouwen en tegen kindhuwelijken

Zonta steunt projecten die de positie en het welzijn van vrouwen en meisjes bevorderen en stimuleert meisjes die uitdagende studies weten te combineren met een inzet in de maatschappij

Het logo van Zonta is samengesteld uit 5 Sioux-tekens die elk hun betekenis hebben: licht/inspiratie, verbondenheid/loyaliteit, samenhorigheid/solidariteit, shelter/bescherming en eerlijkheid/betrouwbaarheid. 

Zonta wordt gedragen door enthousiaste vrouwen die zich willen verenigen om zich samen vrijwillig te engageren ten voordele van hun community, hun land en de wereld.

Zonta International wordt geleid door de Zonta International Governor en haar Board, en ondersteund door International Committees. Zij verzekeren de dagelijks werking gedurende een periode van 2 jaar, een Zonta biënnium. De dames die hier deel van uitmaken zijn allen vrijwiligers. De Executive Director wordt niet verkozen, is vast en dienst en kan beroep doen op een staf van 14 personen. 

Zonta is een a-politieke en niet-gouvernementele organisatie.

Zonta International heeft de Algemeen Consultatieve Status bij de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties en de Participatieve Status bij de Raad van Europa. In België zijn wij vertegenwoordigd in de Nederlandstalige Vrouwenraad.

Tweejaarlijks in juni van de even jaren brengt Zonta haar leden samen tijdens de Internationale Zonta Conventie. Elke club wordt minimaal vertegenwoordigd door de clubvoorzitter (of een plaatsvervanger). In 2022 ging de Conventie door in Hamburg, Duitsland. In  2024 is dat in Brisbane, Australië.


Zonta District 27

Zonta International is organisatorisch opgesplitst in een 30-tal districten. Elk District heeft een District Governor, een District Board board en District Committees, en bestaat uit meerdere area’s die op lokaal niveau een aantal clubs overkoepelen en hen bijstaan in het uitrollen van de missie en visie van Zonta.

District 27 omspant een deel van Frankrijk en Duitsland, België, Luxemburg, Polen en Oekraïne en is ingedeeld in 7 areas. Een 70-tal clubs en een 1800 leden zijn er actief.   

Tweejaarlijks in september van de oneven jaren ontmoeten we elkaar op de District Conferentie. Dan worden ook de nieuwe Board en Committee Chairs voor het volgende biënnium verkozen. In 2021 werd de Conferentie omwille van COVID digitaal georganiseerd vanuit Leuven. In 2023 is Luxemburg de plaats van afspraak. 

Zonta Area 05

Area 05 in District 27 omvat 12 Zontaclubs en 2 Young Zontaclubs in West-Vlaanderen en Gent

De Area Board en de Area Committees, onder leiding van de Area Director, ondersteunen deze clubs. Net zoals op Internationaal en Districtsniveau worden de bestuursleden van de Area en van de Clubs om de 2 jaar opnieuw samengesteld. 

Op onze Area- en Presidentsmeetings delen we informatie en trachten we te inspireren. We brainstormen over akties en campagnes, we houden workshops over bepaalde thema's en we maken plezier. Door onze krachten te bundelen kunnen we onze boodschap en akties versterken. Samen gaan we voor een betere wereld!

Maak kennis met onze areaboard

close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x